Πώς θα κινηθεί η αγορά των δεξαμενόπλοιων το 2020

0

Τα δεξαμενόπλοια απασχόλησαν εντόνως τη ναυτιλιακή κοινότητα, απολαμβάνοντας υψηλή κερδοφορία ανά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς, λόγω της έκθεσης του κλάδου στις όποιες γεωπολιτικές αναταραχές.

Σύμφωνα με την BIMCO, όσον αφορά το 2020, τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την αγορά παραμένουν αναλλοίωτα. Αυτό σημαίνει ότι, μετά το πέρας της εποχικότητας, δηλαδή στο τέλος του πρώτου τριμήνου της νέας χρονιάς, οι υψηλοί ναύλοι για την αγορά των VLCCs πιθανότατα θα υποχωρήσουν, καθώς τα fundamentals της αγοράς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και η αύξηση του στόλου θα φτάσει το 6,3%, αποτελώντας υψηλό οκταετίας.

Στην αγορά των πετρελαϊκών παραγώγων, η ανάπτυξη του στόλου βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα για το 2020. Οι πλοιοκτήτες αναμένουν να ευεργετηθούν από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου του IMO, καθώς η επιβολή καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας θείου θα δημιουργήσει νέες εμπορικές διαδρομές για τη μεταφορά τους στα λιμάνια ανεφοδιασμού. Οι εκτιμήσεις της BIMCO αναφέρουν πως, μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, η αγορά θα γίνει και πάλι πολύ ανταγωνιστική, καθώς τα νέα πλοία που θα εισέλθουν θα διεκδικήσουν μεγάλο μερίδιο των παρεχόμενων φορτίων.

Τέλος, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για το 2020 είναι η ανάδειξη των ΗΠΑ σε καθαρό εξαγωγέα αργού, αυξάνοντας τις ροές αλλά και τις αποστάσεις που θα απαιτούνται για τη μεταφορά του στις χώρες της Άπω Ανατολής.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά