Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δωρεά από τον Κορεάτικο Νηογνώμονα

0

Ο Κορεάτικος Νηογνώμονας (KR) υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) βάσει του οποίου θα παρέχει στους φοιτητές της σχολής δικαιώματα χρήσης για τα λογισμικά πακέτα KR-CON και KR SeaTrust-HullScan.

Το πακέτο KR-CON αποτελεί μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει όλα τα αρχεία που αφορούν τις διεθνείς συμβάσεις, τους κανονισμούς καθώς και τις οδηγίες που έχει εκδόσει ο ΙΜΟ, ενώ το λογισμικό KR SeaTrust-HullScan έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση δομικών αναλύσεων πλοίων, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα και τους κανονισμούς του KR. Ο νηογνώμονας θα παρέχει ακόμη πλήρη εκπαίδευση πάνω στη χρήση των εν λόγω λογισμικών πακέτων.

Η συγκεκριμένη συμφωνία συντονίστηκε με τη συνεισφορά του πρέσβη της Κορέας στην Ελλάδα, Soo-Suk Lim, και αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα σε Κορέα και Ελλάδα η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνολογιών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.