Στ. Σαμπάνης: Ο δρόμος για την έξυπνη ναυτιλία απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας

0

O κ. Στέλιος Σαμπάνης, Head of ICT της GasLog LNG Services Ltd. μιλά για θέματα που σχετίζονται με τα έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ υπογραμμίζει τους τομείς, στους οποίους πρέπει να δοθεί επιπλέον έμφαση για έξυπνες λύσεις.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «έξυπνη ναυτιλία»;

Έξυπνη ναυτιλία είναι η τεχνολογικά προηγμένη ναυτιλία. Ο δρόμος για την «έξυπνη ναυτιλία» απαιτεί πρώτα απ’ όλα αλλαγή νοοτροπίας και, δεύτερον, αλλαγή οράματος. Η έξυπνη ναυτιλία είναι μια έκφραση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπου τεχνολογίες όπως το Internet of Things (ΙοΤ), η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή η στρατηγική εστίαση ορισμένων κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιες από αυτές τις τεχνολογίες έχουν διευκολύνει την καθημερινότητά σας;

Η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε συστήματα του πλοίου έχει ήδη βελτιώσει τον χρόνο επίλυσης προβλημάτων. Η ανάγκη φυσικής παρουσίας εξειδικευμένων τεχνικών έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης, η χρήση αισθητήρων για συλλογή μετρήσεων έχει προσφέρει τη δυνατότητα στατιστικών αναλύσεων, θέτοντας τις προϋποθέσεις για δημιουργία ισχυρών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

Σε ποιους τομείς νομίζετε πως πρέπει να δοθεί επιπλέον έμφαση για έξυπνες λύσεις;

Σίγουρα στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της απόδοσης του πλοίου. Ασφάλεια, με τη διττή έννοια Safety & Security, και απόδοση σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων και τη βέλτιστη δρομολόγηση. Το δεύτερο είναι προφανώς άρρηκτα συνδεδεμένο με τις προσπάθειες της ναυτιλιακής κοινότητας για μείωση των ρύπων, το οποίο είναι ένα πεδίο όπου οι έξυπνες λύσεις μπορούν να επιδράσουν πολύ θετικά.

Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων είναι έτοιμο να εφαρμόσει έξυπνες λύσεις και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν;

Δύο είναι οι παράγοντες επιτυχίας και αποδοχής έξυπνων λύσεων. Πρώτον, να υπάρχει σωστή ενημέρωση για τους στόχους, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και δεύτερον η χρηστικότητα των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Σε συνδυασμό με τη δεύτερη, σημαντική επένδυση αποτελεί επίσης η εκπαίδευση και η εξοικείωση των χρηστών, και δη των ναυτικών, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.

Δεδομένου ότι η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει (στις περισσότερες περιπτώσεις) τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, πιστεύετε πως υπάρχει σήμερα ένα ικανοποιητικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που παράγουν τα πλοία;

Σίγουρα έχουν γίνει βήματα προόδου και αρκετές επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια των ΙΤ συστημάτων. Τα πλοία όμως παράγουν δεδομένα από διαφορετικά συστήματα, κάποια από τα οποία συνεχίζουν να έχουν κενά ασφαλείας. Χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια και εγρήγορση και, το σημαντικότερο, άμεση εμπλοκή των διαφόρων makers, μέσω των οποίων δημιουργείται και διακινείται η πληροφορία.

Σε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις για τη διεθνή ναυτιλία, λόγω των επερχόμενων κανονισμών και της ασταθούς αγοράς, θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους;

Η τεχνολογική ανάπτυξη και οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν και δεν υπάρχει δυνατότητα αναμονής μιας πιο «σταθερής αγοράς». Αντιθέτως, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος και η ευκαιρία για τέτοιου είδους επενδύσεις.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Στέλιου Σαμπάνη, Head of ICT της GasLog LNG Services Ltd. με τίτλο «Ο δρόμος για την έξυπνη ναυτιλία απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και οράματος», Ναυτικά Χρονικά, Οκτώβριος 2019