Δ. Κυρίτσης: H έξυπνη τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα

0

O κ. Δημήτρης Α. Κυρίτσης, Energy & Environmental Manager της Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A μιλά για τα οφέλη της συνδεσιμότητας των πλοίων στο διαδίκτυο, το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διαχείριση των πλοίων, αλλά και τις προκλήσεις που επιφέρει η «έξυπνη ναυτιλία» για τους ναυτικούς και τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών.

 

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «έξυπνη ναυτιλία»;

Αντιλαμβάνομαι τον όρο «έξυπνη ναυτιλία» ως μια βιομηχανία ευθυγραμμισμένη με τα οφέλη της τεχνολογίας και η οποία ενσωματώνει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων στην καθημερινή διαχείριση των πλοίων. Αναγνωρίζω βέβαια ότι η έξυπνη τεχνολογία δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά μόνο ένα πρόσθετο εργαλείο, για να τον υποστηρίξει.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή η στρατηγική εστίαση ορισμένων κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιες από αυτές τις τεχνολογίες έχουν διευκολύνει την καθημερινότητά σας;

Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια η τηλεμετρία, το προγραμματισμένο σύστημα συντήρησης (PMS) αλλά και ο καλύτερος προγραμματισμός των πόρων των επιχειρήσεων (ERP) έχουν διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα.

Σε ποιους τομείς νομίζετε πως πρέπει να δοθεί επιπλέον έμφαση για έξυπνες λύσεις;

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση της εφαρμογής του ISM ως προς τη μείωση της ανθρώπινης συμμετοχής σε αυτήν, για τη μείωση εργατοωρών και τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των ρύπων.

Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων είναι έτοιμο να εφαρμόσει έξυπνες λύσεις και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν;

Το ανθρώπινο δυναμικό και η «έξυπνη» λύση δεν είναι ποτέ έτοιμα να εφαρμοστούν και να γίνουν εκμεταλλεύσιμα πλήρως, ως προς τις δυνατότητες που παρέχονται, εάν δεν εκπαιδευτούν και δεν εξοικειωθούν κατάλληλα οι χρήστες και δεν προσαρμοστούν και οι «λύσεις» στην κουλτούρα της εκάστοτε εταιρείας.

Δεδομένου ότι η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει (στις περισσότερες περιπτώσεις) τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, πιστεύετε πως υπάρχει σήμερα ένα ικανοποιητικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που παράγουν τα πλοία;

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για ένα ικανοποιητικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που παράγουν τα πλοία.

Σε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις για τη διεθνή ναυτιλία, λόγω των επερχόμενων κανονισμών και της ασταθούς αγοράς, θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους;

Αυτή είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Δημήτρη Α. Κυρίτση, Energy & Environmental Manager της Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A με τίτλο «H έξυπνη τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα», Ναυτικά Χρονικά, Οκτώβριος 2019