Υποτροφίες για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο

0

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας για σπουδές πλήρους φοίτησης σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο.

Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και αφορά μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Οι υποτροφίες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες και αφορούν είτε πρωτοετείς σπουδαστές, που έχουν καταλάβει τις πρώτες θέσεις, είτε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο, δηλαδή έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας 80% για το έτος που ολοκληρώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, και έχουν εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο/έτος σπουδών. Σημειώνεται πως συνολικά προσφέρονται 15 υποτροφίες.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσίευσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν πρόσωπα που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή και είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών ή πρόσωπα που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και οι ίδιοι κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στη Κύπρο

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, θα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται πως ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μ.μ., ενώ οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.