Το προφίλ των σπουδαστών σε μητροπολιτικές και περιφερειακές ΑΕΝ

0

Η ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας που πραγματοποιεί αναφορικά με το κοινωνιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ της χώρας, παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας «Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές». Τμήμα της έρευνας δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2019 των Ναυτικών Χρονικών.

Οι  πρωτοετείς σπουδαστές που βρίσκονταν, κατά τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, σε χρονική περίοδο αναζήτησης του πρώτου εκπαιδευτικού τους μπάρκου, απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής εταιρείας ως προς τη ναυτολόγησή τους ως δόκιμοι γέφυρας ή μηχανής. Επίσης, για πρώτη φορά και με γνώμονα το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής οικογένειας για την καλύτερη και σφαιρικότερη κατανόηση των τρόπων επικοινωνίας με τις νεότερες γενιές ναυτικών, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των σπουδαστών ως χρηστών στο διαδίκτυο.

Η έρευνα εκπονήθηκε από τις 2 Νοεμβρίου 2018 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και περιελάμβανε τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ή έντυπων ερωτηματολογίων από πρωτοετείς σπουδαστές που δεν έχουν μόνο εγγραφεί στις παραπάνω σχολές αλλά επιπλέον έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.

Στην ετήσια έρευνα για τους πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ της Ελλάδος αναφορικά με το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019  συμμετείχαν 498 σπουδαστές από τις δημόσιες ΑΕΝ πλοιαρχών και 479 σπουδαστές από τις δημόσιες ΑΕΝ μηχανικών της Ελλάδας (Ασπροπύργου, Μακεδονίας,  Κρήτης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Χίου, Οινουσσών, Ύδρας, Κύμης, Σύρου, Καλύμνου).

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του δείγματος σε σπουδαστές Μητροπολιτικών ΑΕΝ (Ασπροπύργου, Μακεδονίας και  Κρήτης) και σε σπουδαστές Περιφερειακών ΑΕΝ (Χίου, Οινουσσών, Κύμης, Σύρου, Ύδρας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Καλύμνου).

Από την έρευνα προέκυψε ότι το 63,85% των σπουδαστών των Μητροπολιτικών ΑΕΝ της χώρας μας αποφοίτησε με βαθμό 17 και άνω, το 28,67% με βαθμό 14-16,99, το 7,20% με βαθμό 10-13,99, ενώ μόλις το 0,28% με βαθμό κάτω του 10.

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου σπουδαστών μητροπολιτικών ΑΕΝ.

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου σπουδαστών μητροπολιτικών ΑΕΝ.

Το 66,27% των σπουδαστών των περιφερειακών ΑΕΝ αποφοίτησε από το λύκειο με βαθμό 17 και άνω, το 28,63% με βαθμό μεταξύ 14-16,99 και το 5,10% με βαθμό 10- 13,99.

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου σπουδαστών περιφερειακών ΑΕΝ.

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου σπουδαστών περιφερειακών ΑΕΝ.

Σε ό,τι αφορά το επάγγελμα των γονέων των σπουδαστών, το 81,99% των σπουδαστών των μητροπολιτικών ΑΕΝ της Ελλάδας δήλωσε ότι οι γονείς του δεν απασχολούνται σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυτιλία, ενώ το 18,01% απάντησε ότι το επάγγελμα των γονέων του είναι συναφές με τη ναυτιλία. Στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκαν και οι απαντήσεις των σπουδαστών των περιφερειακών ΑΕΝ της Ελλάδας, με το 80% των σπουδαστών να απαντά ότι οι γονείς του δεν απασχολούνται σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυτιλία, ενώ το υπολειπόμενο 20% απάντησε ότι το επάγγελμα των γονέων τους είναι συναφές με τη ναυτιλία.

Το 36,49% των σπουδαστών απάντησε ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 10.000 ευρώ, το 38,90% ότι είναι μεταξύ 10.000-20.000 ευρώ, το 18,95% μεταξύ 20.001- 40.000 ευρώ, το 3,11% μεταξύ 40.001- 60.000 ευρώ και το 2,55% άνω των 60.000 ευρώ.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σπουδαστών μητροπολιτικών ΑΕΝ.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σπουδαστών μητροπολιτικών ΑΕΝ.

Σε ό, τι αφορά τους σπουδαστές των περιφερειακών ΑΕΝ της χώρας μας, το 36,36% απάντησε ότι έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, το 34,30% μεταξύ 10.000-20.000 ευρώ, το 21,07% μεταξύ 20.001-40.000 ευρώ, το 4,55% μεταξύ 40.001- 60.000 ευρώ και το 3,72% άνω των 60.000 ευρώ.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σπουδαστών περιφερειακών ΑΕΝ.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σπουδαστών περιφερειακών ΑΕΝ.

Σημαντική διαφορά παρατηρείται στις απαντήσεις μεταξύ των σπουδαστών των μητροπολιτικών ΑΕΝ και των σπουδαστών των περιφερειακών ΑΕΝ αναφορικά με τους λόγους που επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, το 40,89% των σπουδαστών των μητροπολιτικών ΑΕΝ απάντησε ότι επιθυμεί να γίνει αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης, το 30,81% των σπουδαστών από αγάπη/ενδιαφέρον για την θάλασσα, το 23,17% για οικονομικούς λόγους, το 4,79% λόγω οικογενειακής παράδοσης και το 0,34% επειδή δεν είχε άλλη επιλογή.

Κύριοι λόγοι που οι σπουδαστές των μητροπολιτικών ΑΕΝ επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Κύριοι λόγοι που οι σπουδαστές των μητροπολιτικών ΑΕΝ επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Εν αντιθέσει, το 40,37% των σπουδαστών των περιφερειακών ΑΕΝ απάντησε ότι επιθυμεί να γίνει αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού λόγω γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης, το 37,16% από αγάπη/ενδιαφέρον για την θάλασσα, το 15,37% για οικονομικούς λόγους, το 6,42% λόγω οικογενειακής παράδοσης και το 0,69% επειδή δεν είχε άλλη επιλογή.

Κύριοι λόγοι που οι σπουδαστές των περιφερειακών ΑΕΝ επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Κύριοι λόγοι που οι σπουδαστές των περιφερειακών ΑΕΝ επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση τον διαχωρισμό του δείγματος σε σπουδαστές μητροπολιτικών ΑΕΝ και περιφερειακών ΑΕΝ, εδώ.

-Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας των σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ Πλοιάρχων της Ελλάδας είναι διαθέσιμα εδώ.

-Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τους σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ Μηχανικών της Ελλάδας είναι διαθέσιμα εδώ.

-Τα αναλυτικά αποτελέσματα με βάση τον διαχωρισμό του δείγματος σε σπουδαστές και σπουδάστριες των δημοσίων ΑΕΝ της χώρας είναι διαθέσιμα εδώ.

-Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τους σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ και τους σπουδαστές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου εδώ.

Το pdf της ετήσιας έρευνας των Ναυτικών Χρονικών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2019 μπορείτε να το βρείτε πατώντας το παρακάτω εικονίδιο.

pdf-flat

 

Χορηγός Ετήσιας Ειδικής Έρευνας:

SQLearn