Ν. Πηλείδου: Η ναυτική εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της Κύπρου

0

Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κ. Νατάσα Πηλείδου μιλά για τις προτεραιότητες του υφυπουργείου κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους επιχειρείται η προσέλκυση νέων Κυπρίων στο ναυτικό επάγγελμα

Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένας χρόνος από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα πορεία του;

Ήταν μια έντονη χρονιά, καθώς έπρεπε να στήσουμε εξαρχής τις δομές του νέου θεσμικού φορέα και ταυτόχρονα να διεκπεραιώσουμε όλο τον συνήθη φόρτο εργασίας με τη συνδρομή του προσωπικού το οποίο ανήκε έως τότε στο τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών. Για την ίδρυση του υφυπουργείου και την καλύτερη οργάνωσή του είχε διεξαχθεί ειδική μελέτη από διεθνή οίκο, με πρότυπα αντίστοιχους φορείς σε άλλες χώρες, και πιστεύω ότι σήμερα έχουμε μια δομή η οποία είναι λειτουργική και μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια και όχι μόνο για τα πέντε χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης. Και σίγουρα στη ναυτιλία στόχος είναι η διαμόρφωση και η υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδιασμών να μην εξαρτώνται από την οποιαδήποτε κυβέρνηση και στο επίκεντρο να τίθεται η διευκόλυνση του επιχειρείν και η διαφύλαξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο σε αειφόρο ανάπτυξη για πάρα πολλά χρόνια.

κυπρος

Ένα κρίσιμο ζήτημα για τη ναυτιλία είναι και αυτό της ύπαρξης ενός ποιοτικού και κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την πρόκληση και πώς διαμορφώνεται το τοπίο της ναυτικής εκπαίδευσης σήμερα στην Κύπρο;

Αναφέρεστε σε ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της Κύπρου. Πιστεύω πραγματικά, και μετά από πολλές επαφές με πολλές εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο, ότι η μεγαλύτερή μας πρόκληση θα είναι να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε τις εταιρείες με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Σίγουρα, πολλοί ξένοι που εργάζονται σήμερα στην Κύπρο και τους συναντούμε στις υψηλά αμειβόμενες θέσεις και στις θέσεις που χρειάζονται εξειδίκευση. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ναυτικό επάγγελμα δεν ήταν δημοφιλές διαχρονικά ανάμεσα στους Κύπριους, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν πάντα μια ναυτική δύναμη. Βέβαια, έχει συντελεστεί αρκετή πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Αξίζει να σημειώσω ότι, πριν από τρία με τέσσερα χρόνια, υπήρχαν πάρα πολύ λίγες θέσεις για Κύπριους φοιτητές σε ναυτικές σχολές στην Ελλάδα. Πλέον, αυτές οι θέσεις αυξήθηκαν σε σαράντα ανά έτος. Επίσης, στην Κύπρο διαθέτουμε πλέον τρεις ναυτικές σχολές, στις οποίες σπουδάζουν 300 φοιτητές. Άρα πιστεύω ότι, για τα δεδομένα της Κύπρου, βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο.

Ωστόσο, χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης του κοινού και διοργανώνουμε πάρα πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, σε στρατόπεδα, σε εκθέσεις καριέρας στις οποίες συμμετέχει και η βιομηχανία. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους για όλες αυτές τις ευκαιρίες. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε και ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο υπό την παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη, όπου παρουσιάσαμε στους νέους τις ευκαιρίες για τα ναυτικά επαγγέλματα. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, οι οποίοι είναι δημοφιλείς μεταξύ των Κυπρίων.

Σε ό,τι αφορά, επίσης, το ζήτημα της τεχνολογίας θα συμφωνήσω μαζί σας πως ναι, αλλάζει πλέον το προφίλ του ναυτικού. Αυτό πιστεύω είναι ενδιαφέρον για τους νέους, γιατί ένας ναυτικός πρέπει να έχει ικανότητες και δεξιότητες πολύπλευρες και πιο εξειδικευμένες. Και αυτή η νέα πραγματικότητα συνιστά σε κάθε περίπτωση μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τους νέους μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η κυπριακή πρόταση με τίτλο MARITEC-X για τη δημιουργία του Cyprus Marine and Maritime Institute – CMMI . To MARITEC-X είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μέσα από την κοινοπραξία του Ναυτιλιακού και Θαλάσσιου Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και Τεχνολογικής Αριστείας (MARITEC-X), στοχεύει στη δημιουργία ενός επιστημονικού κέντρου αριστείας που θα εδρεύει στην Κύπρο, με σκοπό να προωθήσει επιστημονικές και επιχειρησιακές δράσεις σε ναυτιλιακά και θαλάσσια θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κύπρου κ. Νατάσας Πηλείδου με τίτλο «Σε αειφόρο ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο η επένδυση στη ναυτιλία της», Ναυτικά Χρονικά, Μάιος 2019, σ. 30