Δ. Τεμπονέρας: Η διατήρηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί στρατηγική επιλογή

0

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Διονύσης Τεμπονέρας, μιλά για την ανάγκη διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, για τη συνεισφορά των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και για τη στροφή των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
 

Έχετε τοποθετηθεί υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, παρόλο που γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες από ιδιωτικούς φορείς. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που αναλάβατε, ως Γενικός Γραμματέας προσωπικά είτε ως υπουργείο, ως προς αυτή την κατεύθυνση;

Η ναυτική εκπαίδευση είναι ο τομέας που αφορά την εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση, την κατάρτιση και την πιστοποίηση των ναυτικών και τον οποίο διαχειρίζεται και εποπτεύει το ΥΝΑΝΠ. Αποτελεί κεντρικό σημείο άσκησης ναυτιλιακής πολιτικής και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν, ως παράγοντα που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη της ναυτιλίας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Ως εκ τούτου, αποτελεί στρατηγική επιλογή η διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης και έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα διορθωτικές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα, που αφορούν τη λειτουργία της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και την ανάγκη προσαρμογής της στις διεθνείς απαιτήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης:
– Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού/Καλύμνου (Η έναρξη του διδακτικού έτους πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2018 με την εισαγωγή εβδομήντα σπουδαστών)·
– Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Μακεδονίας,
– Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων/ Οινουσσών,
2. Αύξηση των οργανικών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό,
3. Οικονομική ενίσχυση στους σπουδαστές (παροχή επιδομάτων σίτισης-στέγασης, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, επιδότηση πρακτικής άσκησης, κ.λπ.),
4. Αναμόρφωση-τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών,
5. Τροποποίηση-αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου,
6. Πρόσληψη εκπαιδευτικού-τεχνικού προσωπικού,
7. Αύξηση της δυναμικότητας των σχολών,
8. Συνεργασίες με μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και πανεπιστήμια του εξωτερικού,
9. Άμεση προώθηση υπογραφής μνημονίων συνεργασίας όλων των σχολών με τα κατά τόπους ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα (ήδη υπεγράφησαν για πρώτη φορά μνημόνια συνεργασίας μεταξύ ΥΝΑΝΠ και Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ΥΝΑΝΠ και Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΤΕΙΘ και ΑΕΝ Μακεδονίας και ΑΤΕΙΠ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΑΕΝ Ασπροπύργου),
10. Συντονισμός με το Υπουργείο Παιδείας για τη μέγιστη δυνατή αναβάθμιση των ΕΠΑΛ.

Εκτός όλων των άλλων, υλοποιούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Κατάρτιση» δράσεις προϋπολογισμού 57.585.294,15 ευρώ καθώς και στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δράσεις που αφορούν τον εξοπλισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προϋπολογισμού 9.670.769,24 ευρώ. Επίσης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος υλοποιείται δράση προϋπολογισμού 900.000 ευρώ «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας».

Τέλος, προωθούνται διαδικασίες δωρεών εξοπλισμού/υλικών από ιδρύματα/φορείς/εταιρείες/ιδιώτες προς τις δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού συνολικής αξίας 520.000 ευρώ και Σύμβαση Δωρεάς για εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της ΑΕΝ Κύμης από το Ίδρυμα Ευγενίδου συνολικής αξίας 86.040 ευρώ.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμάνι του Πειραιά

Το Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμάνι του Πειραιά

Η εισαγωγή στις ΑΕΝ γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Επιπλέον, προσωπικότητες της ναυτιλίας υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα η ναυτική εκπαίδευση και η ναυτιλία εν γένει να εισαχθούν ως μάθημα στα σχολεία. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη;

Πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα η ναυτιλία και το πολυτιμότερο στοιχείο της ναυτιλίας είναι οι Έλληνες ναυτικοί, ο αριθμός των οποίων όμως, στατιστικά, δυστυχώς σημείωνε πτωτική τάση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, παρά τις όποιες αντιξοότητες, υπάρχει μια στροφή των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.

Προκειμένου η ελληνική ναυτιλία να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές ναυτιλιακό γίγνεσθαι, θα πρέπει να υπάρχουν και Έλληνες ναυτικοί να την υπηρετούν. Είμαστε πρωταθλητές στη θάλασσα, αλλά χωρίς τους δικούς μας ανθρώπους στα πλοία και μετέπειτα στα γραφεία θα χάσουμε το παραδοσιακό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα ιδρύματα της ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας μπορούν και πρέπει να συνδράμουν.

Υπό το πρίσμα αυτό, ίσως, και η εισαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος στα σχολεία να συνέβαλε καθοριστικά ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Διονύση Τεμπονέρα με τίτλο «Η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας μάς κάνει υπερήφανους», Ναυτικά Χρονικά, Μάιος 2019, σ. 24- 28