Το νέο πρόγραμμα e-Learning της HELMEPA

0

Οι κανονισμοί που ρυθμίζουν την Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος στη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και οι ραδγαίες τεχνολογικές εξελίξεις προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση, τόσο των ναυτικών, όσο και των στελεχών στα ναυτιλιακά γραφεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η HELMEPA, με την υποστήριξη της DYNAMARINe, ανέπτυξαν το νέο πρόγραμμα e-Learning της HELMEPA.

Το νέο πρόγραμμα e-Learning της HELMEPA έχει εμπλουτιστεί και διαμορφωθεί για να είναι σύμφωνα με τις νέες αλλαγές, κυρίως στον ΙΜΟ.
Τα θέματα του προγράμματος e-Learning είναι:

Safety-related Training Course
– Risk Assessment during loading/unloading operations in tankers
– Accident prevention during lifeboats
– Safe entry into enclosed spaces
– Navigation in dense and controlled traffic
– Weaknesses related to Fire Safety
– Maritime Labour Convention – general overview
– Passage Planning (with reference to PSSAs)

Environmental Training Course
– SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)
– Vessel General Permit
– Ballast Water Management
– Marine Litter – MARPOL Annex V
– Ship’s Emission Control Worldwide and in ECAs
– Oil Record Book, Part I
– Sewage and Grey Water Management Onboard

Κάθε θέμα παρουσιάζεται στα Αγγλικά και συνοδεύεται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) για εξέταση του χρήστη, εφόσον το επιθυμεί, μαζί με φόρμα αξιολόγησης των θεμάτων. Χρήστης που περνά επιτυχώς την εξέταση λαμβάνει το ειδικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της HELMEPA.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.