Ελληνικά Πετρέλαια: Νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

0

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνει ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια με αγγλόφωνα προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή στην Ολλανδία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Ενέργειας, Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 θα χορηγηθούν συνολικά δέκα (10) υποτροφίες.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους επιστημονικούς κλάδους σπουδών, αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, πατήστε εδώ.