Σ. Ζολώτας: Ζούμε καθημερινά μια τεχνολογική επανάσταση στη ναυτιλία

0

Του Σπυρίδωνα Α. Ζολώτα, Marine Greece & Black Sea Area Director, RINA

Νέες απαιτήσεις και τεχνολογίες, ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, υπαγορεύουν σε όλους τους φορείς της ναυτιλίας, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυπηγεία, ναυτικούς, νηογνώμονες κ.ά., προετοιμασία και ενέργειες σε όλη τη διάρκεια ζωής των πλοίων: από την κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία μέχρι και την ανακύκλωση.

Το νέο παγκόσμιο όριο 0,5%m/m για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση των πλοίων είναι ήδη σε εφαρμογή. Οι διαχειρίστριες εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των στόλων τους μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών, είτε με εγκατάσταση συστημάτων περιορισμού SOx, κοινώς γνωστών ως scrubbers, είτε με την κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση του νέου ναυτιλιακού καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας, για το οποίο υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα και πιθανά τεχνικά θέματα να αντιμετωπιστούν, είτε (σχετικά περιορισμένα προς το παρόν) με μετάβαση στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, κυρίως ΥΦΑ (LNG), αλλά και μπαταριών, Fuel Cells υδρογόνου, αιθανόλης κ.λπ.

Ζούμε καθημερινά μια τεχνολογική επανάσταση, η οποία έχει να κάνει με την «έξυπνη» και ασφαλή διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων που τα πλοία και οι εταιρείες συγκεντρώνουν. Αυτή η διαχείριση των «big data» φαίνεται πως θα αποτελέσει και το πεδίο ανταγωνισμού στο μέλλον, δίνοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όσους γρήγορα το αντιληφθούν και προετοιμαστούν με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Πλεονεκτήματα που θα αφορούν την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση ενός στόλου, αλλά και γενικότερες βιώσιμες πρακτικές στη μεταφορική αλυσίδα.

Οι ναυτικοί, αλλά και το προσωπικό υποστήριξης ενός στόλου στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας, καλούνται ήδη να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, για την οποία βέβαια χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία. Οι διαρκώς αυξανόμενοι αυτοματισμοί και τα νέα τεχνολογικά συστήματα που ένα σύγχρονο πλοίο διαθέτει αποτελούν από μόνα τους πρόκληση για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία τους στο αντίξοο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πλήρωμα ενός πλοίου σήμερα καλείται να επιτελέσει ένα διαρκώς πιο σύνθετο έργο, πέραν της βασικής ναυσιπλοΐας.

Για να αντιμετωπίσουμε τις νέες τεχνολογίες ως βοήθεια και όχι ως απειλή, με σκοπό να τις εκμεταλλευτούμε στον μεγαλύτερο βαθμό για όλους, είτε στο πλοίο είτε στην ξηρά, χρειάζεται αλλαγή «κουλτούρας» από όλους τους ενδιαφερομένους. Φυσικά, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα πλοία πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και τις ιδιαίτερες τεχνικές αλλά και εργονομικές απαιτήσεις, όμως μπορεί τελικά να ωφελήσει την ποιότητα και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου, καθώς και την αποδοτικότερη λειτουργία του, που θα συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον, περισσότερο ασφαλές και καθαρό.

Η νέα πλατφόρμα RINACube, η οποία συνδυάζει τη ναυπηγική/ναυτιλιακή τεχνογνωσία και τις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέρεται ως σύμμαχος σε όλες αυτές τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Με σκοπό την οργάνωση και την ανάλυση των δεδομένων είτε από τα πλοία είτε από άλλες πηγές, χρησιμοποιώντας τεχνικές τεχνητής ευφυΐας και machine learning, στοχεύει να αποτελέσει το πιο κατάλληλο εργαλείο για το προσωπικό των εταιρειών και των πληρωμάτων που έχουν αποστολή την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη διαχείριση.

Απόσπασμα από τo άρθρο του κ. Σ Ζολώτα με τίτλο «Ζούμε καθημερινά μια τεχνολογική επανάσταση στη ναυτιλία», Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2018, σ. 98