Σεμινάριο για τις αγοραπωλησίες πλοίων

0

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει σεμινάριο για τις αγοραπωλησίες πλοίων και τα συμφωνητικά τους την Παρασκευή και το Σάββατο, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018.

Βασικός στόχος του 8ωρου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένου τύπου συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων και να εξηγηθούν η δομή και οι κύριες ρήτρες τους. Επίσης θα αναλυθεί η πρακτική διάσταση βασικών θεμάτων που εγείρονται κατά την διαπραγμάτευση, σύνταξη και διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και τραπεζών και S&P Brokers.

Περιεχόμενα σεμιναρίου:
– Τρόποι κτήσης πλοίου
– Δομή και περιεχόμενο σύμβασης ναυπήγησης
– Βασικοί τεχνικοί, οικονομικοί και νομικοί όροι
– Είδη συμφωνητικών αγοράς και πώλησης
– Διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνίας
– Βασικές ρήτρες
– Κύρια στάδια μιας αγοραπωλησίας πλοίου
– Ολοκλήρωση συμφωνίας
– Επίλυση διαφορών
– Διάλυση πλοίων
– Πράσινη ανακύκλωση και νέες τάσεις
– Παρουσίαση σχετικών τύπων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα 2103680056 και 2103680006, ή να στείλουν email στη διεύθυνση training@hau.gr.

Φωτο: Antonio Papajim