Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Καλύμνου

0

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου– Σχολή Πλοιάρχων προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2018- 2019 (χειμερινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

Προκηρυσσόμενες Ειδικότητες:

Ναυτικών Μαθημάτων
– Ένας (01) Πλοίαρχος Α΄ τάξης Ε.Ν για τα μαθήματα ειδικότητας του

Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
– Ένας (01) Μαθηματικός για τα μαθήματα ειδικότητας του
– Ένας (01) Νομικός για το μάθημα ειδικότητας του
– Ένας (01) πτυχιούχος Αγγλικής Φιλοσοφίας για το μάθημα ειδικότητας του.

Η προκαλούμενή δαπάνη του Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσόντα πρόσληψης καθώς και τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων θα βρείτε στη σχετική προκήρυξη εδώ.