Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Λιμένων

0

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων».

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2018 ενώ ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν με την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη, διοίκηση λιμένων.

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και πλήρη φάκελο στοιχείων μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» μπορείτε να βρείτε εδώ.