Εξαιρετικά απαιτητικές οι συνθήκες για τους πλοιοκτήτες bulk carriers

0

The Swedish Club Greece Staff Photos 2014Του James Bamforth, Head of Claims, Τhe Swedish Club Greece

Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας δεκαετίας κάμψης και εξαιρετικά απαιτητικών αγορών για τους διαχειριστές των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, κυρίως μετά την καταστροφική κατάρρευση των αγορών το 2008. Η πτώση αυτή έφτασε στο ναδίρ το 2016, αλλά από το 2016 μέχρι και σήμερα υπάρχει μια σταθερή βελτίωση για την αγορά των bulk carriers. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου η ναυλαγορά κυμαίνεται σε σχετικά υγιή επίπεδα, ενώ οι προσδοκίες για βελτίωση συνεχώς αυξάνονται. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται σε ένα γενικό πλαίσιο παγκόσμιας ευημερίας, ιδίως της κινεζικής οικονομίας. Το 2017 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, με το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο να αυξάνεται με τους ταχύτερους ρυθμούς της τελευταίας πενταετίας. Αυτή η τάση επικράτησε και κατά το πρώτο μισό του 2018.

Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στη δημιουργία αισιοδοξίας και ενός υγιούς περιβάλλοντος για τους διαχειριστές των φορτηγών πλοίων, οι οποίοι μπορούν πλέον να κοιτούν το εγγύς μέλλον με συντηρητική αισιοδοξία.

Αυτό σημαίνει πως η ισορροπία ισχύος, ανάμεσα στους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές τους, θα πρέπει και αυτή με τη σειρά της να επιστρέψει σε μια κανονικότητα· έπειτα μάλιστα από μια ιδιαίτερα δυσμενή αγορά, όπου οι πλοιοκτήτες αντιμετώπιζαν εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, κάνοντας δύσκολη την επίτευξη οποιουδήποτε είδους ισορροπίας.

Από τη ματιά ενός P&I Club, έχουμε γίνει μάρτυρες του φαινομένου κατά τα οποίο οι δυσμενείς αγορές οδηγούσαν τους ναυλωτές σε θέση ισχύος. Οι ναυλωτές ήταν συνεχώς σε θέση να επιβάλλουν τους εαυτούς τους στους πλοιοκτήτες και στους διαχειριστές των πλοίων. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη πρακτική οδήγησε σε μια κατάσταση, από άποψη claims, όπου οι υποχρεώσεις για τους πλοιοκτήτες αυξήθηκαν σε ένα μη ανεκτό επίπεδο: οι πλοιοκτήτες έπρεπε να φέρουν ένα αυξανόμενο βάρος σε όρους υποχρεώσεων, τις οποίες οι ίδιοι και οι ασφαλιστές τους υποχρεούνταν να ανέχονται.

Η αναμενόμενη βελτίωση υπόκειται στη μεταβλητότητα των δυνάμεων της αγοράς. Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τα ρίσκα που θα πάρουν κατά την επιστροφή στην ανοδική πορεία των αγορών του παρελθόντος, όπου οι αυξημένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων οδήγησαν σε μια ανησυχητική και αυτοκαταστροφική προσφορά tonnage, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την αγορά.

Τα σημάδια παραμένουν ενθαρρυντικά, αλλά η φιλοδοξία και οι προσδοκίες θα πρέπει να μετριάζονται, με προσοχή και συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος και ότι η υπέρμετρη αισιοδοξία ίσως καταλήξει να είναι απλώς μια ψευδής εντύπωση.

Απόσπασμα από τo άρθρο του κ. James Bamforth με τίτλο «Oι δυσμενείς αγορές οδηγούν τους ναυλωτές σε θέση ισχύος», Ναυτικά Χρονικά, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2018, σ. 64