Γιάννης Χαλάς: το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ναυτικών μας είναι η ναυτοσύνη και το φιλότιμο

0

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), Γιάννη Χαλά

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας επισημαίνει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας ναυτικός στο μέλλον, καθώς και τα εφόδια που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Θα ήθελα, εξαρχής, να προβώ εισαγωγικά σε δύο επισημάνσεις, οι οποίες θεωρώ ότι αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για κάθε συζήτηση γύρω από το παρόν και το μέλλον της ναυτιλίας μας.

Είναι γνωστό ότι η άλλοτε μεγάλη ελληνική εμπορική ναυτιλία μας μεγαλούργησε τις περασμένες δεκαετίες στη διεθνή αρένα, κάτω από οξύ και, σε πολλές περιπτώσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πλοία σημαιών ευκαιρίας, μεγάλο μερίδιο στα οποία έχει ο ελληνικός εφοπλισμός, σε βαθμό που μέχρι πριν από μερικά χρόνια να έχει καταλάβει την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται, αν όχι αποκλειστικά, πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην παρουσία του Έλληνα ναυτικού ‒αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων‒ και πρώτα και κύρια στη ναυτοσύνη, στον υψηλό επαγγελματισμό και κυρίως στο φιλότιμό του, ώστε, υπό αντίξοες και αρκετές φορές επικίνδυνες συνθήκες, να συμβάλλει με τη σκληρή εργασία του στην αύξηση της δύναμης της ναυτιλίας μας.

Ο ρόλος της ΠΝΟ τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στα θεμέλια του οικοδομήματος της ομοσπονδίας μας, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τα καταστατικά όργανά της, προσαρμόζοντας τα μέσα συνδικαλιστικής δράσης της, εντός και εκτός Ελλάδος.

Η στόχευση της ΠΝΟ υπήρξε, και θα εξακολουθεί να είναι, η διασφάλιση εργασίας για τους Έλληνες ναυτεργάτες, αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα, με αξιοπρεπείς όρους αμοιβής και εργασίας.

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Ένα μόνο παράδειγμα θα αναφέρω: τη δεκαετία του ’70 ομιλούσαμε για το Μελλοντικό Σύστημα Αναγγελίας Κινδύνου και Ασφάλειας (Global Maritime Distress and Safety System ‒ GMDSS) των πλοίων. Σήμερα το σύστημα αυτό είναι πραγματικότητα και η ΠΝΟ το αντιμετώπισε στο πλαίσιο της προσαρμοστικότητάς της στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας ναυτικός στο μέλλον, αν εξαιρέσουμε τη συνεχώς εξελισσόμενη πρόοδο της τεχνολογίας γενικά και ειδικότερα στο κομμάτι της εμπορικής ναυτιλίας, δεν θα διαφέρουν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, δεδομένου ότι πάγια σταθερά του έργου της ΠΝΟ θα συνεχίσει να είναι η διασφάλιση καθεστώτος πλήρους απασχόλησης με αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες αμοιβής και συνταξιοδοτική κάλυψη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

IMG_5732

Σε ό,τι αφορά τα εφόδια που θα πρέπει να έχει ο Έλληνας ναυτικός ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι πάγια και αμετάβλητη θέση της ΠΝΟ είναι ότι η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί τη σταθερά της απασχόλησης, σε συνδυασμό δε με την προσέλκυση νέων στη θάλασσα, με την παροχή βεβαίως κατάλληλων και ελκυστικών κινήτρων ‒πράγμα που επί δεκαετίες ζητεί η ΠΝΟ από τους εκάστοτε υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας‒, μπορούν να οδηγήσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Οι Έλληνες ναυτικοί αναμένουν ένα επίπεδο εκπαίδευσης που όχι μόνο θα τους παρέχει γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέπουν να φέρουν σε πέρας την εργασία τους στο πλοίο και θα τους καθιστούν άκρως ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αλλά πάνω απ’ όλα θα τους καταξιώνουν πραγματικά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ναυτικών μας είναι η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, η ναυτοσύνη και το φιλότιμο, αρετές που τους ξεχωρίζουν από τους συναδέλφους τους σε όλα τα κράτη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το αυτονόητο, δηλαδή ότι το αύριο της ναυτιλίας μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη Ελλήνων ναυτικών. Όπως εξάλλου έχω δηλώσει κατά το παρελθόν, δεν νοείται ελληνική ναυτιλία από την οποία θα απουσιάζει το έμψυχο δυναμικό, που προσδιορίζει, με έναν τρόπο καθοριστικό, την ελληνικότητα της ναυτιλίας μας.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω, με την ευκαιρία αυτή, είναι ότι η ΠΝΟ και οι Έλληνες ναυτικοί απαιτούν επιτέλους τη σχεδίαση μιας ναυτιλιακής πολιτικής με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται πάντοτε ο Έλληνας ναυτικός, και αναμένουν έστω και αυτή την ώρα να υπάρξει ανταπόκριση από το κράτος στην κραυγή αγωνίας μας, γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, φοβούμαι ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία θα αποτελεί στο μέλλον ανάμνηση και μόνον ενός παρελθόντος που παρήλθε ανεπιστρεπτί.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιάννη Χαλά, Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), με τίτλο «Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ναυτικών μας είναι η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, η ναυτοσύνη και το φιλότιμο», Ναυτικά Χρονικά, Ιούνιος 2018, σ. 50