Νέα πρόστιμα σε πλοία που προσεγγίζουν κινεζικούς λιμένες

0

του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Οι κανονισμοί της Κίνας για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, που ισχύουν από τον Σεπτέμβριο του 2012 και τροποποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2013, προβλέπουν για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα και ρυπογόνα φορτία χύμα ή όλα τα πλοία πάνω από 10.000 gt τη σύναψη συμφωνίας των διαχειριστών των πλοίων με οργανισμούς ανάληψης απορρύπανσης (Ship Pollution Response Organization ‒ SPRO) πριν από την είσοδο/έξοδο από κινεζικούς λιμένες.

Οι ανωτέρω οργανισμοί αναλαμβάνουν, σε περίπτωση εμπλοκής του πλοίου σε περιστατικό ρύπανσης, την επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και, φυσικά, είναι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι από την αρμόδια Κινεζική Αρχή (Maritime Safety Agency – MSA). Τα πλοία που θα υπογράψουν συμβόλαιο με πιστοποιημένο από την MSA οργανισμό δεν θα πιστοποιούνται για συμμόρφωση με τους κανόνες της Κινεζικής Αρχής, αλλά με την επίδειξη του συμβολαίου θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους. Η MSA έχει εκδώσει λίστα στην οποία εμφανίζονται οι πιστοποιημένοι οργανισμοί και το επίπεδο συνεργασίας με το πλοίο (level 1, level 2, level 3, level 4). Τέλος, στη λίστα αναφέρεται και η περιοχή δραστηριοποίησης του οργανισμού, που συνήθως είναι τα όρια του λιμανιού, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να επιχειρήσουν μέχρι 20 μίλια από την πλησιέστερη ακτή.

Το συμβόλαιο μπορεί να υπογραφεί από τον διαχειριστή του πλοίου, τον πράκτορα στο λιμάνι της Κίνας ή τον πλοίαρχο. Η ισχύς του πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο. Οι διαχειριστές πλοίων που δεν διαθέτουν γραφείο ή δικό τους πράκτορα στην Κίνα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τον πράκτορα που τους εκπροσωπεί με επιστολή εξουσιοδότησης (Letter of Authorization – LOA).

Οι κανονισμοί έχουν πεδίο εφαρμογής σε όλα τα λιμάνια της χώρας, αν και αρχικά προβλέπονταν εναλλακτικά μέτρα στα λιμάνια όπου δεν υπήρχαν οργανισμοί καθαρισμού, όμως μετά την τροποποίηση των κανονισμών η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική σε όλα τα λιμάνια της Κίνας. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν υποχρεωτικά και ορίζεται ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 1.600 έως 8.000 USD περίπου, ανάλογα με την ισοτιμία κινεζικού γουάν-δολαρίου.

Σύμφωνα με παρατηρήσεις των τοπικών ανταποκριτών των P&I Clubs, πολλά πλοία έχουν εισέλθει πρόσφατα σε κινεζικούς λιμένες χωρίς σύμβαση SPRO και έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Περαιτέρω, αναφέρουν ότι πραγματοποιούνται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τοπικούς φορείς των κινεζικών αρχών. Ως εκ τούτου, συνιστάται θερμά στους πλοιοκτήτες και στους διαχειριστές των πλοίων να εξασφαλίζουν τη σύναψη συμφωνίας με εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την MSA οργανισμό και να φροντίζουν ώστε στο πλοίο να βρίσκεται υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβασης SPRO.

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Κίνα: επιβολή προστίμων για αποτυχία σύναψης συμφωνίας με εταιρείες απορρύπανσης», Ναυτικά Χρονικά, Ιούνιος 2018, σ. 94