Ανακοινώθηκαν μετεγγραφές σπουδαστών ΑΕΝ

0

Με νέα απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές των σπουδαστών ΑΕΝ Δ’ Εξαμήνου, όπως αυτές εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες.

Πλοίαρχοι Δ’ Εξαμήνου
Πλοίαρχοι Δ' Εξαμήνου

Μηχανικοί Δ’ Εξαμήνου
Μηχανικοί Δ' Εξαμήνου

Οι μετεγγραφές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, ενώ μετεγγραφή́ που κατόπιν συναίνεσης ενδιαφερομένου σπουδαστή́ δεν εκτελεστεί́ εντός της προθεσμίας, ακυρώνεται.