Είναι ασφαλείς οι πληρωμές με μετρητά εν πλω;

0

του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Η άμεση εξόφληση των μελών του πληρώματος σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (MLC 2006) σε μετρητά μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πειρατικών και ληστρικών επιθέσεων σύμφωνα με την εταιρεία παγκόσμιων χρηματοοικονομικών πληρωμών ShipMoney.

Ο πρόεδρος του ShipMoney, Stuart Ostrow, υποστηρίζει ότι οι διαχειριστές πλοίων, συνεχίζοντας να πληρώνουν τους ναυτικούς τους με μετρητά μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα πειρατικών και ληστρικών επιθέσεων συνιστά δε την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής χρησιμοποιώντας πλήρως τη νέα ψηφιακή εποχή με ασφάλεια.

Δεδομένου ότι το ποσοστό επιβάρυνσης για την παράδοση μετρητών στα πλοία κυμαίνεται από 3% έως 10%, η μείωση των χρηματικών ποσών που βρίσκονται στο πλοίο δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των πλοίων να μειώσουν τις ετήσιες δαπάνες από χρεώσεις αλλαγής συναλλάγματος μέχρι και 50%.

Σύμφωνα πάντα με τον Stuard Ostrow υπάρχουν σήμερα περίπου 69.000 πλοία στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο με σχεδόν $6.8 δισ. μετρητά επί του πλοίου ανά πάσα στιγμή.

Συνεχίζοντας να πληρώνουν τους ναυτικούς με την μέθοδο των μετρητών, και τα μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν πρόσθετες χρεώσεις όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους και πρέπει να αλλάξουν σε τοπικό νόμισμα η αλλάζουν τα μετρητά σε νόμισμα άλλων χωρών που επισκέπτονται με το πλοίο.

Στις Ελληνικές εταιρίες για τους Έλληνες ναυτικούς εφαρμόζεται η διαδικασία εξόφλησης ως εξής:
Με την παραλαβή του μηνιαίου λογαριασμού ο ναυτικός μπορεί να εμβάσει το υπόλοιπο του λογαριασμού του σε τραπεζικό του λογαριασμό, μπορεί όμως και να το αφήσει στο πλοίο και να το εμβάσει όταν εκείνος θελήσει.

Στην περίπτωση όμως των αλλοδαπών ναυτικών η διαδικασία είναι διαφορετική.

Οι αλλοδαποί ναυτικοί κάθε μήνα εμβάζουν μέρος του μισθού τους στην πατρίδα τους και το υπόλοιπο το εξοφλούνται ή εμβάζοντας το και πάλι η λαμβάνοντας το σε μετρητά πάνω στο πλοίο. Είναι όμως βέβαιο ότι εξοφλούνται με την παραλαβή του λογαριασμού τους άμεσα όπως προβλέπεται από τη Διεθνή Ναυτική Σύμβαση Εργασίας (MLC 2006). Οι πλοιοκτήτες σαν πρώτη τους προτεραιότητα φροντίζουν την συμμόρφωση τους με τη σύμβαση και κατ’ επέκταση την αποφυγή κρατήσεων (detentions) από επιθεωρήσεις αρχών λιμένα (Port State Control). Επιλέγουν λοιπόν να έχουν διαθέσιμα μετρητά στο πλοίο ώστε να μπορούν να καλύψουν τις όποιες επιλογές των ναυτικών. Η επιλογή των μετρητών στο πλοίο ενισχύεται τελευταία και από τις κυβερνο-επιθέσεις (cyber attacks) στο διαδίκτυο και στα δίκτυα που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις από τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής προστασία.

Μετά τα παραπάνω η καλύτερη επιλογή για τον πλοιοκτήτη είναι η ποσότητα των μετρητών στο πλοίο να περιοριστεί μόνο σε ότι αφορά την συμμόρφωση του πλοίου με τις διεθνείς συμβάσεις, μειώνοντας την απώλεια χρημάτων από την αλλαγή συναλλάγματος και την πειρατεία η ληστεία.

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Μετρητά πάνω στο πλοίο για την εξόφληση των μελών του πληρώματος», του Καπτ. Γ. Γεωργούλη, Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2017, σ. 38