Πόσοι είναι τελικά οι Έλληνες ναυτικοί;

0

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων για το 2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής, επί συνόλου 1.325 πλοίων (100 ΚΟΧ και άνω) που περιλαμβάνονταν στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), απογράφηκαν 1.235 πλοία, εκ των οποίων 1.180 ήταν ελληνικά και 55 ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Από τα 1.180 ελληνικά πλοία 1.041 ήταν εν ενεργεία ενώ 139 πλοία βρίσκονταν σε αργία ή παροπλισμό. Αντίστοιχα, από τα 55 ελληνόκτητα πλοία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τα 45 ήταν εν ενεργεία και 10 σε αργία ή παροπλισμό.

Στο σύνολο των πλοίων που απογράφηκαν απασχολούνται 21.440 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί, ενώ κατά την προηγούμενη απογραφή της 20ης Σεπτεμβρίου 2014, απασχολούνταν 22.925, με τον αριθμό των απασχολούμενων ναυτικών να παρουσιάζει μείωση της τάξης του 6,5%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν 20.666 ναυτικοί, από τους οποίους το 56,4% ήταν Έλληνες και το 43,6% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απασχολούνταν 774 ναυτικοί, εκ των οποίων το 66,4% ήταν Έλληνες και το 33,6% ξένης εθνικότητας.

Από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του έτους 2016 με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής του έτους 2014, παρατηρείται ότι το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν μειώθηκε κατά 3,0%, ενώ στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών μειώθηκε κατά 51,9%, με τη σημαντικότερη μείωση να παρουσιάζεται στα ελληνόκτητα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση, κατά 1,3% των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και κατά 40,4%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίστοιχα, παρατηρείται μείωση, κατά 5,2%, των ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και κατά 65,2%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Η κατανομή του ναυτεργατικού δυναμικού μεταξύ των κατηγοριών των πλοίων δείχνει ότι 9.494 ναυτικοί (44,3%) υπηρετούσαν σε δεξαμενόπλοια, 6.144 (28,7%) σε επιβατηγά και τουριστικά, 5.166 ναυτικοί (24,1%) σε φορτηγά πλοία και 636 (2,9%) σε λοιπά πλοία.

Από τα στοιχεία της απογραφής έτους 2016, παρατηρείται ότι, από το σύνολο των 20.666 Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,7% (6.766 άτομα), το κατώτερο προσωπικό το 59,8% (12.366 άτομα), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 7,3% (1.507 άτομα) και το 0,1% (27 άτομα) δεν είχε ναυτική ειδικότητα.

Αντίστοιχα, από το σύνολο των 774 Ελλήνων και ξένων ναυτικών, στα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 28,6% (221 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 63,2% (489 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 3,6% (28 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 4,7% (36 ναυτικοί).

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της απογραφής εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων της ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμα εδώ.