Ενισχύεται η εκπαίδευση των ναυτικών της Ιορδανίας

0

Σύμφωνα με τον IMO, η ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα καθώς και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, με δεδομένο πως περισσότερο από το 90% του παγκοσμίου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης, εξαρτώνται από τον επαγγελματισμό αλλά και την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ναυτικών.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος για την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), η οποία αποτελεί την πρώτη, διεθνώς αναγνωρισμένη Σύμβαση που θέτει τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο ένα workshop στην Άκαμπα της Ιορδανίας, το οποίο έφερε κοντά περισσότερους από 25 αξιωματούχους της Ιορδανίας, από διάφορους ναυτιλιακούς φορείς και οργανισμούς. Το σεμινάριο είχε ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού που συμμετείχε, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της STCW, στην Ιορδανία.

Το συγκεκριμένο workshop πραγματοποιήθηκε από τον IMO και την Jordan Maritime Commission (JMC), την κυβερνητική υπηρεσία της Ιορδανίας με αρμοδιότητα να ελέγχει την θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα και τους εγχώριους λιμένες, καθώς και να διαμορφώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών τη ναυτιλιακή πολιτική του Αμμάν.

Πηγή: ΙΜΟ