Διαθέσιμες και ηλεκτρονικά οι σημειώσεις για ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ

0

Στο πλαίσιο του σταθερού προσανατολισμού για τη συνεχή ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και έχοντας ως στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάληψη δράσεων Τηλεκπαίδευσης ενισχυτικών της παραδοσιακής διδασκαλίας, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει δημιουργήσει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Open eClass.

Στην πλατφόρμα Open eClass, η οποία παρέχεται δωρεάν από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), οι σπουδαστές μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κ.λπ.) που αφορά στην εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Μεταξύ των Σχολών αυτών περιλαμβάνονται:

– Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίες ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έχοντας ως αποστολή τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και
– τα Κέντρα Επιμόρφωσης των Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), τα οποία συγκαταλέγονται στις Σχολές Συνεχιζόμενης κατάρτισης, και έχουν ως αποστολή την μετεκπαίδευση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας MarEdu eClass.

Σημειώνεται πως η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και για κινητά τηλέφωνα.