Δημιουργική Ιδέα

Η διεύθυνση και η δημοσιογραφική ομάδα των «Ναυτικών Χρονικών» συνέλαβαν την ιδέα και προχώρησαν στην δημιουργία μίας νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία βαφτίστηκε με το όνομα Isalos.net.

Στο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας η δημοσιογραφική και ερευνητική ομάδα των «Ναυτικών Χρονικών» θα πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στις Ακαδημίες της χώρας, θα συνδιοργανώνει με το «Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη» επιμορφωτικές εκδηλώσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Τέλος, θα επιμελείται την έκδοση ειδικών τόμων που θα καταπιάνονται με θέματα ειδικού ναυτικού και ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Φιλοδοξία της νέας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας είναι η παροχή ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας με τη νέα γενιά με παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας, τις προκλήσεις άλλα και τις απαιτήσεις των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων.

Η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα χωρίζεται σε πέντε βασικές ενότητες:

Η πρώτη ενότητα αφορά στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να ανακαλύψουν τα ναυτικά επαγγέλματα αλλά και τον χώρο της ναυτιλίας γενικότερα.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στους σπουδαστές των δέκα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας μας, με χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για τις σπουδές τους.

Η τρίτη ενότητα αφορά στους νέους ανθυποπλοιάρχους και μηχανικούς Γ’, οι οποίοι επιθυμούν την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Η τέταρτη ενότητα αφορά στους φοιτητές και τους αποφοίτους των τμημάτων ναυτιλιακών σπουδών.

Τέλος, η πέμπτη ενότητα περιγράφει την ιστορία του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος αλλά και την πρωτοπορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας σήμερα.

Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Ιsalos.net τα μέλη της δημοσιογραφικής και ερευνητικής ομάδας των «Ναυτικών Χρονικών» επιδιώκουν να επιτύχουν τα εξής:

• Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και τα Πανεπιστήμια και Κολλέγια, δεν θα πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό στόχο την παροχή γνώσης αλλά και την διάπλαση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου που αναζητά το παρόν και το μέλλον του στην θάλασσα. Στόχος μέσω του Isalos.net είναι να υπάρχει μία συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση της εκάστοτε Ακαδημίας, προτρέποντας τις αρμόδιες Αρχές να επιληφθούν των καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτές.

• Μεγάλο έλλειμμα στη ναυτική εκπαίδευση είναι η ελλιπής μελέτη της ναυτιλιακής μας ιστορίας, μολονότι πρόσφατα το μάθημα της ιστορίας εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ακαδημιών. Η μη γνώση της ναυτιλιακής μας ιστορίας αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για τους Έλληνες αξιωματικούς. Και αυτό γιατί η ιστορική γνώση όχι μόνο θα προκαλέσει ένα αίσθημα ενότητας και υπερηφάνιας μεταξύ των τάξεων του Ε.Ν. αλλά και θα βελτιώσει την εικόνα του Ε.Ν. στο ευρύ κοινό. Αυτό το κενό της ιστορικής γνώσης επιδιώκει να καλύψει η νέα διαδικτυακή πρωτοβουλία, τόσο με την παροχή ιστορικής πληροφόρησης όσο και μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων αφιερωμένων στην ελληνική ναυτιλιακή ιστορία, νεώτερη αλλά και σύγχρονη.

• Ο Isalos.net στοχεύει να παρέχει έναν ουσιαστικό και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας της ναυτιλιακής αγοράς με τους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ναυτιλιακή καριέρα. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρουσιάζει στους Έλληνες νέους τις πραγματικές διαστάσεις του ναυτικού επαγγέλματος και των προκλήσεών του αξιοποιώντας την πολύτιμη γνώση των παραγόντων της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και της ναυτεργασίας.

• Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα θα παρέχει στο νέο σπουδαστή των Α.Ε.Ν. αλλά και στους φοιτητές που παρακολουθούν ναυτιλιακές οικονομικές σπουδές σε Πανεπιστήμια και Κολλέγια την δυνατότητα πρόσβασης σε επιστημονικές εργασίες και αναλύσεις θεμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και ναυτιλιακών οικονομικών, μέσω μίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που θα ενημερώνεται συνεχώς.