Ο στόλος των Ελλήνων

Τα ετήσια στοιχεία της Greek Shipping Co-operation Committee για τον ελληνόκτητο στόλο

Για 30η συνεχόμενη χρονιά η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Greek Shipping Co-operation Committee) παρουσίασε τα ετήσια στατιστικά στοιχεία τα οποία εξάγονται από την εταιρεία αναλύσεων IHS Markit και αφορούν τα ελληνόκτητα πλοία χωρητικότητας άνω των 1.000 GT, είτε αυτά φέρουν ελληνική σημαία είτε σημαία άλλου κράτους.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν μέσα από 11 πίνακες που έχει καταρτίσει η HIS Markit με βάση ορισμένα κριτήρια όπως είναι οι σημαίες, τα μεγέθη και η ηλικία των ελληνόκτητων πλοίων.

Πορεία ελληνόκτητου στόλου

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τον τελευταίο χρόνο μέχρι και την 1η Μαρτίου του 2017, ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε όρους DWT και GT. Συγκεκριμένα, αποτελείται από 4.085 πλοία διαφόρων κατηγοριών, συνολικής χωρητικότητας 192.430.519 GT και μεταφορικής ικανότητας 328.763.767 DWT. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ καταγράφεται μια μικρή μείωση 7 πλοίων στον ελληνόκτητο στόλο, ωστόσο η χωρητικότητα και η μεταφορική ικανότητα των πλοίων αυξήθηκαν σημαντικά, 3.526.325 GT και 8.166.193 DWT, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τη νηολόγηση των πλοίων, έχει υπολογιστεί ότι τα ελληνικής πλοιοκτησίας πλοία φέρουν 41 διαφορετικές σημαίες. Συγκεκριμένα, το 19% των ελληνόκτητων πλοίων και συγκεκριμένα 791 πλοία φέρουν σημαία των Marshall Islands, ακολουθεί η σημαία της Λιβερίας με 775 ελληνικά πλοία, η ελληνική σημαία με 747 πλοία, της Μάλτας με 671 πλοία, του Παναμά, της Κύπρου και των Μπαχαμών με 377, 271 και 248 πλοία, αντίστοιχα. Συγκριτικά με τα στοιχεία της περασμένης χρόνιας, προκύπτει αύξηση στα πλοία που επέλεξαν σημαία των Marshall Islands, της Λιβερίας, της Κύπρου και της Μάλτας, ενώ καταγράφηκε μείωση της ελληνικής σημαίας κατά 62 πλοία, μεταφορικής ικανότητας 3.738.594 DWT και χωρητικότητας 2,338,852 GT.

Αναφορικά με τη ναυπήγηση ελληνόκτητων πλοίων, συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, εκτιμάται ότι είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο παραγγελιών, μέχρι και την 1η Μαρτίου, 75 oil tankers, 19 chemical & product tankers, 34 liquefied gas tankers, 49 ore & bulk carriers, 14 containerships και άλλα 5 cargo ships. Αναφορικά με τον στόλο των tankers καθώς και των ore & bulk carriers, τα ελληνόκτητα tankers αντιπροσωπεύουν το 25,2% του παγκόσμιου στόλου tankers και τα ελληνόκτητα ore & bulk carriers το 16,2%. Σε συνολικά μεγέθη, η συμμετοχή του ελληνόκτητου στόλου στον παγκόσμιο αντιπροσωπεύει το 7,6% σε αριθμό πλοίων, το 13,7% σε χωρητικότητα και το 16,2% σε όρους μεταφορικής ικανότητας. Τα πλοία με ελληνική σημαία σε όρους αριθμού πλοίων, GT και DWT αντιπροσωπεύουν το 1,4%, 3,1% και 3,7%, αντίστοιχα, του παγκόσμιου στόλου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά, έχει καταγραφεί μικρή αύξηση στον ελληνικό στόλο των ore & bulk carriers καθώς και των containerships, συγκριτικά με τον παγκόσμιο στόλο κατά το περασμένο έτος. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των oil tankers παρέμεινε σταθερός, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων παρουσίασαν μικρή μείωση.

Σε ό,τι αφορά την ηλικία των ελληνόκτητων πλοίων, ναι μεν ο μέσος όρος αυτής αυξήθηκε συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, αλλά παραμένει κατά μέσο όρο 2,9 ετών μικρότερη από την ηλικία των πλοίων του παγκόσμιου στόλου. Η μέση ηλικία των ελληνόκτητων πλοίων υπολογίζεται στα 10,5 χρόνια, σε σχέση με τη μέση ηλικία των 13,2 χρόνων των πλοίων του παγκόσμιου στόλου. Η μέση ηλικία των πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία εκτιμάται στα 11,7 χρόνια το 2016.

Τέλος, αναφορικά με τις κλάσεις των πλοίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία IHS Markit προκύπτει ότι τα περισσότερα ελληνικά πλοία, είτε φέρουν ελληνική σημαία είτε όχι, ταξινομούνται κυρίως στον αγγλικό νηογνώμονα Lloyd’s Register, στον αμερικανικό ABS, στον ιαπωνικό Class NK, στον γερμανό-νορβηγικό DNV GL και στον ιταλικό νηογνώμονα RINA.