Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ

0

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017- 2018, έναν Πλοίαρχο Α ́ τάξης Ε.Ν., αμειβόμενο με ωριαία αντιμισθία.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν. θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-4810316 και 210-4810615 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesenm@hcg.gr.

Αναλυτικά την ανακοίνωση πρόσληψης μπορείτε να τη βρείτε εδώ.