Βίντεο: εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη STS μεταφορά LNG

0

H μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas, LNG) μεταξύ δεξαμενόπλοιων στη θάλασσα, γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη κυρίως λόγω της ελαχιστοποίησης του μεταφορικού κόστους.

Η μεταφορά STS είναι δυνατό να γίνει με τα δύο πλοία παραβεβλημένα το ένα δίπλα στο άλλο και συμπλέοντα ή σε αγκυροβολία.

Στο παρακάτω εντυπωσιακό βίντεο είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την προσέγγιση δύο δεξαμενόπλοιων καθώς και τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, από το FSRU “Höegh Grace” της νορβηγικής Höegh LNG, το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο, στο LNG carrier “British Innovator” της βρετανικής BP. Σημειώνεται πως η μεταφορά πραγματοποήθηκε στο λιμάνι της Cartagena, στην Κολομβία.