Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

0

To Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» που διοργανώνεται από τα Τμήματα “Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών” του Πανεπιστημίου Αιγαίου και “Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.” του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά ΤΤ αναμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, δημιουργώντας δύο κατευθύνσεις:

• Επιχειρησιακή Διαχείριση στην Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations management in shipping and the supply chain)
• Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και επικοινωνιών) και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και στην χρήση τεχνολογιών αυτοματοποίησης στις λειτουργίες του πλοίου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου.

Διάρκεια σπουδών:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 18 μήνες, (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απονέμεται κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με δύο εξειδικεύσεις:
• Επιχειρησιακή Διαχείριση στην Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations management in shipping and the supply chain)
• Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Στο ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας και τμημάτων Πληροφορικής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/95. Σύμφωνα με το Νόμο 2083/1992 οι υποψήφιοι πρέπει, επίσης να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, που, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι η Αγγλική. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΑΕΙ ομοταγών και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από παρακολούθηση ειδικού κύκλου προπαρασκευαστικών μαθημάτων (6 μαθήματα).

Δίδακτρα:
Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν συνολικά δίδακτρα ύψους 4.000 ευρώ, σε τρεις δόσεις.

Αιτήσεις υποψηφιότητας:
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ μέχρι τις 12/09/2017.

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εδώ.

Φώτο: ntst-aegean.puas.gr